• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs kapitel
 • Ladda ner och läs boken.
 • Hälsinglands inredningskultur – teori och empiri

  Johan Knutsson, Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld

  Nyström, I et al. 2021. Hälsinglands inredningskultur.

   Ladda ner
  Köp

  Studien utgår från kulturvetenskapligt grundade forskningsfrågor. Likaså hör den övergripande historiesyn och de förklaringsmodeller som varit vägledande för tolkningarna av analysresultaten hemma inom det humanistiska fältet. Artikeln inleds med en beskrivning av studiens teoretiska ramverk och övergår sedan till att diskutera forskningsfältets tidigare inriktningar och prioriteringar. Därefter ges en redogörelse för i vilka sammanhang och i vilken kontext som inredningskulturen i Hälsingland skapades samt vilka föremål som ingick. Artikeln avslutas med en redogörelse för de olika hantverkskategorierna och hantverkarna.

  Knutsson, J et al. 2021. Hälsinglands inredningskultur – teori och empiri. In: Nyström, I et al (eds.), Hälsinglands inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23.c
  Licenser

  This chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 15 september 2021

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.23.c