• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Peer Review

  Bokförslag lämnas till redaktionsrådet, läs mer här. För varje manus utser Vetenskapligt ansvarig (se instruktioner för Vetenskapligt ansvarig) minst två oberoende granskare, som läser manus och ger kommentarer enligt Kriteriums ramverk. Granskarna lämnar en bedömning av manus i Kriteriums digitala review-plattform och rekommenderar där om manus behöver genomgå större eller mindre revideringar, alternativt om det inte är lämpligt för publicering. Vid behov kan granskningar ske i flera omgångar. 

  Se gransknings- och publiceringsprocessen här.

  The Peer Review process

  Book proposals are sent the Editorial Board, read more here. A minimum of two reviewers are assigned by the Academic co-ordinator (see instructions for the Academic co-ordinator) to each manuscript. They read the manuscript and provide comments within the Kriterium framework. The review is carried out as a double- or single-blind one. Reviewers provide an assessment of the manuscript in Kriterium’s digital review platform, where they recommend either major or minor revisions to the manuscript, or indicate its unsuitability for publication. When necessary, there can be several rounds of review. 

  Review and publication process overview.