• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Kriterium leds av en styrgrupp som är sammansatt av:

  Styrgruppen svarar också för konsortiet mot deltagande lärosäten och yttre parter. Denna grupp har väsentligen tre uppgifter i olika delkonstellationer:

  Styrgruppen utser ett redaktionsråd som ansvarar för redaktionella beslut angående granskningsprocessen och utgivning av granskade manus. Ordförande i redaktionsrådet är huvudredaktör för Kriterium.

  Representanterna från värduniversitetet fungerar som sammankallande och koordinator och ansvarar för hantering av dagordning och underlag för möten, liksom arkivering och dokumentation. Medverkande parter står för kostnader kopplade till respektive representant i samband med arbetet. De akademiska representanterna förväntas ha hög allmän vetenskaplig kompetens (minst docent) och ha stor erfarenhet av peer review, gärna inom olika områden. Det är önskvärt att representanter från olika lärosäten har bas i olika disciplinära områden. Värduniversitetets representant är ordförande och samordnare.

  Kontaktpersonerna för respektive lärosäte ansvarar för frågor som gäller publiceringen inklusive nödvändig koordinering mellan lärosätenas olika publiceringsprocesser och är inte kopplade till den vetenskapliga bedömningen. Kontaktpersonerna förväntas ha god kännedom om publiceringsverksamheteten vid det egna lärosätet.

  Styrgruppen består av nedanstående representanter från följande lärosäten Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt från Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Dessutom ingår i gruppen två förlagsrepresentanter, från Makadam respektive Nordic Academic Press. Dessa har rätt att bidra och tala men behöver inte ta ansvar för verksamheten på samma sätt som lärosätesmedlemmarna i styrgruppen.

  Ledamöter i styrgruppen

  Styrgruppen för Kriterium består av:
  Åke Ingerman (ordförande), professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet
  Maja Pelling (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Ulf Zander, (ordförande Redaktionsrådet) professor i historia, Lunds universitet
  Nils Edling, professor i historia, Stockholms universitet
  Pär Sundström, professor i filosofi, Umeå universitet
  Patrik Lundell, professor i historia, Örebro universitet
  Bo Petersson, professor i statsvetenskap, Malmö universitet

  David Payne, forskningsredaktör, Södertörns högskola
  Sharon Rider, professor i filosofi, Uppsala universitet
  Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet
  David Lawrence, överbibliotekarie, Linköpings universitet
  Jenny Björkman, Samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond
  Lisbeth Söderqvist, docent och analytiker, Enheten för forskningspolitisk rådgivning, Vetenskapsrådet
  Katarina Wiberg, Handläggare, Enheten för forskningssamverkan, Kungliga biblioteket
  Annika Olsson, chefsförläggare och ägare, Nordic Academic Press
  Tove Marling Kallrén, förläggare och ägare, Makadam

  Kontaktpersoner för respektive lärosäte

  Maja Pelling, (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Isak Hammar, forskare Historiska institutionen, koordinator för skriftserier vid HT, Lunds universitet
  Olle Sundström, universitetslektor Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
  Börje Dahrén, bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet
  Ann Emilsson, bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Örebro universitet
  Magnus Åberg, bibliotekarie och universitetslektor, Karlstad universitet
  Felicia Markus, fakultetskanslichef vid Humanistiska fakultetskansliet, Stockholms universitet
  Jonathan Robson, Publications Department-/Publications Committee secretary, Södertörns högskola
  Mats Blomberg, bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering, Malmö universitet
  Helena Wickenberg Juhlin, sektionschef, Universitetsbiblioteket, Linné­universitetet
  Magnus Velander, enhetschef, Biblioteket, Mälardalens universitet
  Edvin Erdtman, vetenskaplig redaktör, Linköpings universitet

  Kriteriums redaktionsråd

  Ulf Zander, (ordförande), professor i historia, Lunds universitet
  Sverre Wide, (vice ordförande), docent i sociologi, Örebro universitet
  Maja Pelling, (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet
  Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet
  Inga Brandell, senior-professor i statsvetenskap, Södertörns högskola
  Tomas Lindgren, professor i religionspsykologi, Umeå universitet

  Verksamhetsrapport

  Här kan du läsa om Kriteriums verksamhet fram till och med 2021.

  Verksamhetsberättelsen för 2022 finns att läsa här.