• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Kriterium leds av en styrgrupp som är sammansatt av:

  Styrgruppen svarar också för konsortiet mot deltagande lärosäten och yttre parter. Denna grupp har väsentligen tre uppgifter i olika delkonstellationer:

  Styrgruppen utser ett redaktionsråd som ansvarar för redaktionella beslut angående granskningsprocessen och utgivning av granskade manus. Ordförande i redaktionsrådet är huvudredaktör för Kriterium.

  Representanterna från värduniversitetet fungerar som sammankallande och koordinator och ansvarar för hantering av dagordning och underlag för möten, liksom arkivering och dokumentation. Medverkande parter står för kostnader kopplade till respektive representant i samband med arbetet. De akademiska representanterna förväntas ha hög allmän vetenskaplig kompetens (minst docent) och ha stor erfarenhet av peer review, gärna inom olika områden. Det är önskvärt att representanter från olika lärosäten har bas i olika disciplinära områden. Värduniversitetets representant är ordförande och samordnare.

  Kontaktpersonerna för respektive lärosäte ansvarar för frågor som gäller publiceringen inklusive nödvändig koordinering mellan lärosätenas olika publiceringsprocesser och är inte kopplade till den vetenskapliga bedömningen. Kontaktpersonerna förväntas ha god kännedom om publiceringsverksamheteten vid det egna lärosätet.

  Styrgruppen består av nedanstående representanter från följande lärosäten Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt från Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Dessutom ingår i gruppen två förlagsrepresentanter, från Makadam respektive Nordic Academic Press. Dessa har rätt att bidra och tala men behöver inte ta ansvar för verksamheten på samma sätt som lärosätesmedlemmarna i styrgruppen.

  Ledamöter i styrgruppen

  Styrgruppen för Kriterium består av:
  Åke Ingerman (ordförande), professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet
  Maja Pelling (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Åsa Arping, (ordförande Redaktionsrådet) professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
  Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet
  Nils Edling, professor i historia, Stockholms universitet
  Pär Sundström, professor i filosofi, Umeå universitet
  Patrik Lundell, professor i historia, Örebro universitet
  Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet

  Charlotte Hillergård, enhetschef, Enheten för vetenskapens kommunikation, Södertörns högskolebibliotek
  Sharon Rider, professor vid filosofiska institutionen, Avdelningen för teoretisk filosofi, Uppsala universitet
  Magnus Åberg, bibliotekarie och lektor, Institutionen för sociala och psykologiska studer, Karlstad universitet
  Eva Stensköld, Forskningsavdelningen, Riksbankens jubileumsfond.
  Lisbeth Söderqvist, analytiker, Enheten för forskningspolitisk rådgivning, Vetenskapsrådet
  Andreas Hedberg, filosofie doktor, Enheten för kunskapsuppbyggnad och Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
  Annika Olsson, chefsförläggare och ägare, Nordic Academic Press
  Tove Marling Kallrén, förläggare och ägare, Makadam

  Kontaktpersoner för respektive lärosäte

  Maja Pelling, (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Isak Hammar, forskare Historiska institutionen, koordinator för skriftserier vid HT, Lunds universitet
  Henrik Åström Elmersjö, forskningssamordnare vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet
  Mattias Bolkéus Blom, Avdelningen för biblioteksstöd, Enheten för digital publicering, Uppsala universitet
  Camilla Göthberg, enhetschef för Medier och vetenskaplig publicering, Örebro universitet
  Annika Jonsson, lektor institutionen för sociala och psykologiska studier/ Sociologi. Karlstad universitet
  Felicia Markus, fakultetskanslichef vid Humanistiska fakultetskansliet, Stockholms universitet
  Jonathan Robson, Publications Department-/Publications Committee secretary, Södertörns högskola
  Jacob Andersson, universitetsbibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering, Malmö universitet

  Kriteriums redaktionsråd

  Åsa Arping, (ordförande), professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
  Maja Pelling, (nationell samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Ulf Zander, (vice ordförande), professor i historia, Lunds universitet
  Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet
  Kristina Boréus, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
  Sverre Wide, docent i sociologi, Örebro universitet