• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 •  Läs som EPUB
 • Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige

  Natur och språkligt platsskapande med fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet

  Daniel Andersson

   Läs boken

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Berättelser om norra Sverige handlar ofta om naturen. Detta har varit sant genom historien och är det än idag. Olika sätt att förstå naturen på har flätats samman med platsen och människorna som lever där. Naturen i norra Sverige kan vara storartad och imponerande men den kan också vara ödslig, hotfull och farlig. En dominerande bild av naturen i norra Sverige – då som nu – är bilden av resurser, tillgångar.

  Det övergripande syftet med studien är att belysa naturens roll i språkligt platsskapande i norra Sverige med särskilt fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet. Genom ett urval textkällor belyses naturens centrala del i berättelsen om kolonisationen, om platsen, dess historia, förändring och framtid.

  Texterna som analyseras är de båda journaler i vilka Petrus Læstadius beskrev sitt arbete som missionär i Lappmarken, samt Olov Petter Petterssons detaljerade skildring av nybyggarkolonisationen i verket Gamla byar i Vilhelmina.

  Nybyggarkolonisationen ägde rum i områden med samisk historia och närvaro och denna studie knyter an till forskningsfältet Settler Colonial Studies i en kritisk diskussion av det språkliga platsskapandet i texterna.

  Ett av studiens syften är att också belysa de kopplingar som finns mellan den nybyggarkolonisation som skildras i texterna, och det språkliga platsskapande med naturen i centrum som pågår i norra Sveriges dag.

  ***

  Narratives about northern Sweden are often narratives about nature. This has been true throughout history and is still true today. Different ways of understanding nature have become intertwined with the place and the people who live there. The nature in northern Sweden can be magnificent and impressive, but it can also be desolate, threatening and dangerous. A dominant image of nature in northern Sweden - then as now - is the image of resources, assets.

  The overall aim of the study is to shed light on the role of nature in linguistic place-making in northern Sweden with a particular focus on the settler colonization during the 18th and 19th centuries. Through a selection of text sources, nature’s central place in the story of the colonization, of the place, its history, change and future is highlighted.

  The texts that are analyzed are the two journals in which Petrus Læstadius described his work as a missionary in Lapland, as well as Olov Petter Pettersson's detailed description of the settler colonization in the work Gamla byar i Vilhelmina.

  The settler colonization took place in areas with Sami presence and history and this study connects to the research field of Settler Colonial Studies in a critical discussion of the linguistic place-making in the texts.

  One of the aims of the study is to also shed light on the connections that exist between the settler colonization depicted in the texts, and the linguistic place-making with nature at the center that is ongoing in northern Sweden today.

  Academic co-ordinator is Roger Jacobsson, docent i bokhistoria vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

  Statistik:


  Citering
  Andersson, D. 2023. Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige: Natur och språkligt platsskapande med fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59221/kriterium.44
  Andersson, D., 2023. Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige: Natur och språkligt platsskapande med fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59221/kriterium.44
  Andersson, D. Markernas Kronologi Och Ideologi I Norra Sverige: Natur Och Språkligt Platsskapande Med Fokus På Nybyggarkolonisationen Under 1700- Och 1800-talet. Kriterium, 2023. DOI: https://doi.org/10.59221/kriterium.44
  Andersson, D. (2023). Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige: Natur och språkligt platsskapande med fokus på nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59221/kriterium.44
  Andersson, Daniel. 2023. Markernas Kronologi Och Ideologi I Norra Sverige: Natur Och Språkligt Platsskapande Med Fokus På Nybyggarkolonisationen Under 1700- Och 1800-talet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59221/kriterium.44
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 20 april 2023

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  212

  ISBN
  Paperback 978-91-89244-11-5
  PDF 978-91-89244-11-5

  DOI
  https://doi.org/10.59221/kriterium.44