• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Sensitive Objects

  Affect and Material Culture

  Maja Povrzanovic Frykman, Jonas Frykman (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  The study of affect has become a dynamic field spanning a range of disciplines from psychology over neuroscience to philosophy and cultural studies. Little attention however has been payed to material culture. This book presents an innovative set of ethnographies of the affective relations between people and things. It tackles the sensual experiences of materiality, through taste, sounds, smells and touch that are hard to verbalize or represent in images.

  Evocative situations are detailed, like for instance the packing of a suitcase at the splitting of a marriage; how people in the besieged Sarajevo were both helped and humiliated by the aid received from abroad; how the parting of objects after the parents’ death may result in siblings never talking to one another again. These ethnographies from Scandinavia, the Balkans and the US, focus on what affects do in everyday life rather than what they are. The volume is also provided with chapters that put the studies of affects in ethnology and anthropology in a wider scholarly frame and discuss theories and methods applied in the book.

  Sensitive Objects in the first place addresses scholars and students in Ethnology, Anthropology, Sociology and Cultural Studies, as well as other readers interested in affects and emotions, material culture, tourism, innovations, and post-socialism.

  ***

  I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta – tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen. Mängder av kunskap förmedlas via sinnena – smaken, ljuden, lukten och beröringen som är svåra att verbalisera eller förmedla via bilder eller symboler.

  I Sensitive Objects finns förtätade etnografiska beskrivningar av situationer som t ex hur den kappsäck som en uppriven hustru, en deporterad, – eller varför inte en vanlig resenär – packas full av såväl hopp som förtvivlan; hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band och hellre gå till domstol än börja samtala; eller hur de belägrade invånarna i staden Sarajevo under kriget fick paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrade utsattheten utan också ökade känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem. Etnografin i boken tar läsaren med till olika delar av Skandinavien, till ett oroligt Balkan och en resa genom södra USA. I tre av bidragen diskuteras också hur affektstudier kan komma till praktisk användning i tillämpade innovationsstudier. Boken inleds med en utförlig diskussion där de affektiva perspektiven sätts in i en etnologisk och antropologisk kontext. Särskilt utrymme ägnas här de metodologiska och teoretiska utmaningar som detta öppnar för.

  Den här boken är visserligen ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig också till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turismstudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av känslor, musik, materiell kultur, innovationer och postsocialism. 

  Academic co-ordinator is Lena Marander-Eklund, Associate professor, Nordic Folkloristics, Åbo Akademi University: https://orcid.org/0000-0002-7361-7787

  Statistik:


  Citering
  Povrzanovic Frykman M. & Frykman J. (eds.) 2016. Sensitive Objects: Affect and Material Culture. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.6
  Povrzanovic Frykman, M. and Frykman, J., 2016. Sensitive Objects: Affect and Material Culture. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.6
  Povrzanovic Frykman, Mand J Frykman. Sensitive Objects: Affect and Material Culture. Kriterium, 2016. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.6
  Povrzanovic Frykman, M., & Frykman, J. (2016). Sensitive Objects: Affect and Material Culture. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.6
  Povrzanovic Frykman, Maja, and Jonas Frykman. 2016. Sensitive Objects: Affect and Material Culture. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.6
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 23 september 2016

  Språk

  English

  Sidor:

  285

  ISBN
  Paperback 978-91-87675-66-9
  PDF 978-91-88168-61-0

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.6