• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Marknadens tid

  Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

  Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz, David Larsson Heidenblad (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Marknadens tid samlar bidrag från några av Sveriges främsta historiker och fokuserar tiden från 1970-talet och framåt. Varje kapitel utgår från en bild, och i centrum står marknadsvändningen – en mångfacetterad, men samtidigt tydlig process genom vilken marknaden som institution, ideal och metafor blivit ledande inom samhällslivet. Hur kom det sig?

  Marknadens tid satte stora avtryck i svensk politik, men den förändrade också människors vardagsliv, språkbruk och referensramar. Boken visar att marknaden inte kan förstås som en monolit – det har funnits flera olika marknadsbegrepp och -visioner i omlopp som både samverkat och konkurrerat. De har samspelat med olika traditioner, från ’folkhemskapitalism’, till libertarianska och nyliberala tankegångar.

  Antologin kan därmed peka på historiska brott, men också viktiga kontinuiteter längre bakåt i välfärdsstatens historia. Den historiska blicken avtäcker marknadsvändningens ofta förbisedda sociala, politiska och kulturella allianser, och belyser de tidvis stora skillnaderna mellan aktörernas avsikter och hur det sedan blev.

  ***

  This timely edited volume gather’s a number of Sweden’s leading historians who specialize on the profound transformations of the late 20th Century. Each chapter starts from an image, and at the center is the “market turn” – a multifaceted, but at the same time distinct historical process through which the market as an institution, an ideal, and a metaphor has become a focal point of social life. How did this happen?

  The market turn left a big mark on Swedish politics, but it also changed people’s everyday lives, their language use, and frame of reference. The book shows that the market cannot be understood as a monolith – there have been several different market concepts and visions in circulation. Some overlapping and mutually reinforcing, others in direct competition. Together they have interacted with different political and intellectual traditions, from the “people’s home capitalism” of the Welfare state era to libertarian and neoliberal understandings.

  The edited volume sheds light on dramatic ruptures, but also on important continuities. The book reveals the often overlooked social, political, and cultural alliances of the market turn, and renders clear the sometimes large differences between the actor’s intentions and the actual consequences.

  Academic co-ordinator is Per Lundin, Professor at Science, Technology and Society, Chalmers University of Technology, ORCID: 0000-0002-7753-046X

  Statistik:

  Citering
  Andersson, J et al. (eds.) 2023. Marknadens tid: Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.54
  Andersson, J., Glover, N., Husz, O. and Larsson Heidenblad, D., 2023. Marknadens tid: Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.54
  Andersson, J, et al.. Marknadens Tid: Mellan Folkhemskapitalism Och Nyliberalism. Kriterium, 2023. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.54
  Andersson, J., Glover, N., Husz, O., & Larsson Heidenblad, D. (2023). Marknadens tid: Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.54
  Andersson, Jenny, Nikolas Glover, Orsi Husz, and David Larsson Heidenblad. 2023. Marknadens Tid: Mellan Folkhemskapitalism Och Nyliberalism. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.54
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 27 november 2023

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  400

  ISBN
  Paperback 978-91-89361-75-1
  PDF 978-91-89361-77-5

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.54