• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Crenne, Hélisenne de ([1541] 2023). Les quatre premiers livres des Eneydes du treselegant poete Virgile, Traduictz de Latin en prose Francoyse, par ma dame Helisenne

  Édition critique établie et présentée par Britt-Marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén

  Britt-Marie Karlsson, Sara Ehrling Moding, Gunhild Vidén (eds.)

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  A 16th Century French Version of Virgil’s Aeneid

  In 1541, the author and translator known under the name Hélisenne de Crenne published her fourth and last work, a prose adaptation of the first four books of Virgil’s epos the Aeneid. The work was printed by Denys Janot and dedicated to king Francis I. The themes of Crenne’s Aeneid are in many ways similar to the themes present in her earlier works, works of which she was the original author. Crenne shows a vivid interest in love and its consequences in all her works ; moreover, she has a sharp focus on feelings. All this becomes crystal clear in her adaptation of Virgil ; a work which we consider as the keystone to her whole production. It seems that Crenne tried to make Virgil's work accessible and interesting to a broad audience through her adaptations of Virgil. Nonetheless, in contrast to her earlier works, her version of the Aeneid did not meet with any success among its contemporaries. The present volume is the first edition of the whole text since the first edition appeared.

  Besides Crenne’s Aeneid, this volume contains an extensive introduction where the work is presented : Crenne’s authorship ; translation in the 16th century ; Crenne’s technique and style ; the three extant copies of the printed edition ; her purposes with the edition. Moreover, our volume contains a commentary where each chapter is compared with the texts of Virgil and of Octovien de Saint-Gelais, the earlier French translator who inspired Crenne the most. Finally, there is a glossary. We have also reproduced the woodcuts from the original edition and tried to recreate a similar layout.

  ***

  En fransk 1500-tals version av Vergilius Aeneid

  Författaren och översättaren Hélisenne de Crenne (pseudonym) publicerade år 1541 sitt fjärde och sista verk: en prosaadaption av de fyra första böckerna i Vergilius epos Aeneiden. Verket trycktes hos Denys Janot och dedicerades till kung Frans I. Crennes version av Aeneiden har i mångt och mycket en tematik som påminner om hennes tidigare, egenskrivna, böcker; i alla sina verk intresserar hon sig för kärleken och dess konsekvenser, hon har också ett tydligt fokus på känslor i allmänhet. Detta blir inte minst tydligt i vergiliusadaptionen, som vi menar utgör en nyckel till hela hennes produktion. Crenne tycks vidare genom sina anpassningar av Vergilius verk ha strävat efter att göra verket tillgängligt och aktuellt för en bred publik. Likväl tycks adaptionen, till skillnad från Crennes övriga verk, inte ha gjort någon större succé i sin samtid. Den föreliggande boken är den första editionen sedan originalutgåvan av helheten av hennes text.

  Denna volym innehåller, förutom Crennes Aeneid, även en omfattande introduktion där verket sätts i sitt sammanhang: Crennes författarskap, översättningstraditionen under 1500-talet, Crennes teknik och stil, de existerande tre exemplaren av hennes tryckta utgåva och hennes syften med utgåvan. Härutöver innehåller volymen en kommentar där varje kapitel jämförs med Vergilius och Octovien de Saint-Gelais, den tidigare franske översättare som Crenne inspirerats mest av. Slutligen finns en ordlista. Vi har även återgivit de träsnitt som finns i originalutgåvan, samt strävat efter en liknande layout.

  Academic co-ordinator is Ingmar Söhrman, Professor Emeritus, Romance Languages, University of Gothenburg, ORCID: 0000-0002-9468-9157

  kapitel

  Statistik:

  Citering
  Karlsson, B et al. (eds.) 2024. Crenne, Hélisenne de ([1541] 2023). Les quatre premiers livres des Eneydes du treselegant poete Virgile, Traduictz de Latin en prose Francoyse, par ma dame Helisenne: Édition critique établie et présentée par Britt-Marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.55
  Karlsson, B.-M., Moding, S.E. and Vidén, G., 2024. Crenne, Hélisenne de ([1541] 2023). Les quatre premiers livres des Eneydes du treselegant poete Virgile, Traduictz de Latin en prose Francoyse, par ma dame Helisenne: Édition critique établie et présentée par Britt-Marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.55
  Karlsson, B-M, et al.. Crenne, Hélisenne De ([1541] 2023). Les Quatre Premiers Livres Des Eneydes Du Treselegant Poete Virgile, Traduictz De Latin En Prose Francoyse, Par Ma Dame Helisenne: Édition Critique Établie Et Présentée Par Britt-marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén. Kriterium, 2024. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.55
  Karlsson, B.-M., Moding, S. E., & Vidén, G. (2024). Crenne, Hélisenne de ([1541] 2023). Les quatre premiers livres des Eneydes du treselegant poete Virgile, Traduictz de Latin en prose Francoyse, par ma dame Helisenne: Édition critique établie et présentée par Britt-Marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.55
  Karlsson, Britt-Marie, Sara Ehrling Moding, and Gunhild Vidén. 2024. Crenne, Hélisenne De ([1541] 2023). Les Quatre Premiers Livres Des Eneydes Du Treselegant Poete Virgile, Traduictz De Latin En Prose Francoyse, Par Ma Dame Helisenne: Édition Critique Établie Et Présentée Par Britt-marie Karlsson, Sara Moding & Gunhild Vidén. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.55
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 22 februari 2024

  Språk

  French

  Sidor:

  354

  ISBN
  EPUB 978-91-7963-141-3
  Mobi 978-91-7963-142-0
  Paperback 978-91-7963-139-0
  PDF 978-91-7963-140-6

  DOI
  https://doi.org/10.21524/kriterium.55