• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs kapitel
 • Ladda ner och läs boken.
 • Hälsinglands inredningskultur som forskningsuppgift

  Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld, Johan Knutsson

  Nyström, I et al. 2021. Hälsinglands inredningskultur.

   Ladda ner
  Köp

  Färger och kulörer på väggar, tak, möbler och inredningstextilier har studerats utifrån ett tvärvetenskapligt, hantverks- och konserveringsvetenskapligt perspektiv. Forskargruppen har specialistkompetens inom kemi, fysik, konservering, etnologi och konstvetenskap. Teoretiskt och praktiskt utgår analyserna i studien från själva görandet, dess kulturella och sociala kontext, materiella förutsättningar och resultat samt de val som är involverade i varje enskild procedur i hantverksprocessen. I analysen samverkar flera tidskikt. Undersökningen utgår från 1700- och 1800-talens fasta och lösa interiörer i hälsingegårdar, bland annat de sju världsarvsgårdarna, och museisamlingar. Det unika med forskningsprojektet har varit att kombinera humanistisk teoribildning med naturvetenskaplig analysmetodik. Med ett konstteknologiskt källforskningsperspektiv har en holistisk bild av detta materiella och immateriella kulturarv erhållits.

  Nyström, I et al. 2021. Hälsinglands inredningskultur som forskningsuppgift. In: Nyström, I et al (eds.), Hälsinglands inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23.a
  Licenser

  This chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 15 september 2021

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.23.a